วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » หน้าหลัก » สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “สนช. ปลดล็อกกัญชา เป็นยารักษาโรค”

สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “สนช. ปลดล็อกกัญชา เป็นยารักษาโรค”

พฤศจิกายน 7, 2018 4:27 pm by: Category: หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “สนช. ปลดล็อกกัญชา เป็นยารักษาโรค” ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐-๒๐.๕๕  นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

364859 364861 364871 364873

|  106 views

Leave a Comment

*

scroll to top