วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงฯ และมอบประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อการยุติความรุนแรงในสังคม

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงฯ และมอบประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อการยุติความรุนแรงในสังคม

พฤศจิกายน 8, 2018 11:58 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงฯ และมอบประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อการยุติความรุนแรงในสังคมโครงการ New Gen Say No-คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน
   จากการเปิดรับสมัคร มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๔ ราย ผลปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๓๐ ทีม โดยมีทีมที่ได้รับรางวัล จำนวน ๓ ราย ได้แก่
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท ชื่อผลงาน “รักกระโดดกำแพง” โดยนางสาวอริสา นุรักษ์เข
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ชื่อผลงาน “ครอบครัวใจเย็น” โดยนายสุธี จะทอ
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ชื่อผลงาน “ครอบครัวปรองดอง” โดยทีม EPF

DSC_6799 DSC_6604 DSC_6622 DSC_6777 DSC_6855 DSC_6832

|  122 views

Leave a Comment

*

scroll to top