วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑

พฤศจิกายน 8, 2018 4:54 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยไทย” : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา : (Thai Democracy on the Move) โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบทูลรายงาน

KPICONGRESS20_๑๘๑๑๐๘_0003 KPICONGRESS20_๑๘๑๑๐๘_0009 KPICONGRESS20_๑๘๑๑๐๘_0006 KPICONGRESS20_๑๘๑๑๐๘_0001

|  192 views

Leave a Comment

*

scroll to top