วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาการทำงานและการประกอบอาชีพของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย”

กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาการทำงานและการประกอบอาชีพของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย”

พฤศจิกายน 9, 2018 10:37 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาการทำงานและการประกอบอาชีพของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย” โดยมี
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการเสวนา และพลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน กล่าวรายงาน

110024

110021 110029 110030

|  44 views

Leave a Comment

*

scroll to top