วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ การพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (กมธ. การสาธารณสุข) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ การพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (กมธ. การสาธารณสุข) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 9, 2018 11:41 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร
รัฐสภา ๒ 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก โปฎก  บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาทบทวนร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาปรับแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสมและถูกต้อง  ดังนี้

๑. การเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ณ สหราชอาณาจักร
๒. ผลการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
๑) บริบทเขตเมืองเมืองใหญ่
๒) บริบทเขตเมือง
๓) บริบทชนบท

20181107_181108_0025

20181107_181108_0010 20181107_181108_0013 20181107_181108_0018

 

|  66 views

Leave a Comment

*

scroll to top