วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

พฤศจิกายน 13, 2018 3:34 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ โดยก่อนเปิดการประชุมประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 

8856153124418 8856154248157 8856154252366 8856154255681 8856155383693 8856156547641 8856156553340
จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม
โดยมี นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย กล่าวรายงาน และ Hon. Ms. EWA Thalen Finne ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

8856160892725 8856160900209 8856162425112 885616242553488561624316858856362524680

ในการนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง Hon. LEE Ju Young รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี  Mr. Ferdinand L. Hernandez รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะทูตานุทูต ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย คณะผู้แทนต่างประเทศ คณะเยาวชนไทยชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ลูกเสือหลวงกองเกียรติยศ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธีด้วย

88561762213658856177857148 8856179206031

จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธาน
กรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะทูตานุทูต ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย คณะผู้แทนต่างประเทศถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

8856197199753 8856198397465 8856199577578

 

|  80 views

Leave a Comment

*

scroll to top