วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมสนทนาในรายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กระตุ้นใช้ประโยชน์ที่ดิน” ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

สนช. ร่วมสนทนาในรายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กระตุ้นใช้ประโยชน์ที่ดิน” ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

พฤศจิกายน 14, 2018 2:56 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕-๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. โดยมี นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการและ นายพรชัย ฐีระเวช กรรมาธิการร่วมสนทนาในรายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กระตุ้นใช้ประโยชน์ที่ดิน” ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลทีวี ช่อง ๑๐ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา โดยสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/TPchannelFan/videos/1847211355391605/

S__2441304 S__2441305

|  76 views

Leave a Comment

*

scroll to top