วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

พฤศจิกายน 14, 2018 2:58 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี พร้อมด้วยพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่นโดยเข้าร่วมประชุมกับนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ระดับการตัดสินใจและการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ต ตลอดจนรับฟังปัญหาของสตรีเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร จังหวัดภูเก็ต จากนั้นได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานวิถีชีวิตของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

S__2433063 S__2433064 S__2433065 S__2433066 S__2433067

|  64 views

Leave a Comment

*

scroll to top