วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศาสนาฯ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานกับผู้นำองค์กรคริสตจักร ๕ องค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงานขององคกรคริสตจักร

กมธ. การศาสนาฯ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานกับผู้นำองค์กรคริสตจักร ๕ องค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงานขององคกรคริสตจักร

ธันวาคม 3, 2018 6:26 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับผู้นำองค์กรคริสตจักรทั้ง ๕ องค์กรที่ทางราชการรับรอง ประกอบด้วย
สภาคริสตจักรในประเทศไทย สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กรคริสตจักรและแนวทางการส่งเสริมงานด้านศาสนสัมพันธ์

S__40525848 S__40525850 S__40525851 S__40525852

|  57 views

Leave a Comment

*

scroll to top