วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

สนช. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ธันวาคม 4, 2018 10:34 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังนี้

เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมี พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานพร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธี ณ ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

จากนั้น เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙๒ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดนรนารถสุนทริการาม ณ บริเวณหน้าพระสยามเทวาธิราช ก่อนร่วมกันทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำคณะผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒

1543893040959

1543893043550

1543893045773

1543893047970

1543893050060

1543893052302

1543893054315

1543893056354

1543893058555

1543893060531

1543893062277

1543893064059

1543893065954

1543893068249

1543893070434

1543893072850

1543893074867

1543893076711

1543893078583

|  152 views

Leave a Comment

*

scroll to top