วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ เขตอีสานตอนใต้ 

คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ เขตอีสานตอนใต้ 

ธันวาคม 5, 2018 8:00 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบระชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ เขตอีสานตอนใต้ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่ ณ อำเภอพนา และอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ โดยจุดที่ได้เยี่ยมชม ประกอบด้วย
-จุดที่ ๑ โครงการต่อเติมโรงสีชุมชน ณ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
-​จุดที่ ๒ โครงการ OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหัวดง หมู่ ๑๑ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
หลังจากมีการกล่าวต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการไทยนิยมฯ แล้ว นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ ได้กล่าวให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการฯ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมในจุดที่มีการดำเนินโครงการฯ ต่อไป

1544014094136

1544014088886 1544014087305

1544014097377 1544014095658 1544014092647

|  72 views

Leave a Comment

*

scroll to top