วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประชุมทวิภาคีในประเด็นเกี่ยวกับระบบรัฐสภาและกลไกการทำงานของคณะกรรมาธิการของสาธารณรัฐบัลแกเรีย

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประชุมทวิภาคีในประเด็นเกี่ยวกับระบบรัฐสภาและกลไกการทำงานของคณะกรรมาธิการของสาธารณรัฐบัลแกเรีย

ธันวาคม 6, 2018 10:37 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิก ณ อาคารรัฐสภาบัลแกเรีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมทวิภาคีร่วมกับผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐบัลแกเรีย ในประเด็นเกี่ยวกับระบบรัฐสภาของสาธารณรัฐบัลแกเรีย กลไกการทำงานของคณะกรรมาธิการแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐบัลแกเรียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงภายในประเทศ จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมการประชุมรัฐสภาเพื่อศึกษากระบวนการและกลไกการทำงานด้านนิติบัญญัติของสาธารณรัฐบัลแกเรียด้วย

S__2891838 S__2891839 S__2891840 S__2891841

|  31 views

Leave a Comment

*

scroll to top