วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่รับทราบผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมฯ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

สนช. ลงพื้นที่รับทราบผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมฯ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ธันวาคม 6, 2018 12:04 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับทราบผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมฯ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในบริเวณที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ไม่สามารถออกโฉนดได้

35594 35584 35626

|  46 views

Leave a Comment

*

scroll to top