วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ธันวาคม 6, 2018 3:42 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ เขตอีสานตอนใต้ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  ประธานอนุกรรมการ พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ โดยจุดที่ได้เยี่ยมชม ประกอบด้วย                                                                                     

– จุดที่ ๑ โครงการแปรรูปปลาร้า (หมู่บ้านละสองแสน) บ้านท่าไห หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
– จุดที่ ๒ โครงการ OTOP นวัตวิถี บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี       
    โอกาสนี้ คณะอนุกรรมการ ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้กำลังใจและข้อแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ด้วย

1124927 1124930 1124937 1124939 1124940

|  52 views

Leave a Comment

*

scroll to top