วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘

ธันวาคม 6, 2018 3:52 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม โดยเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา เป็นการนำเสนอในหัวข้อที่เสนอโดยผู้เข้าร่วมประชุม (Unconference) เรื่อง “Transparency in political financing” ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องความโปร่งใสในการให้การสนับสนุนทางการเงินให้แก่พรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานให้แก่พรรคการเมืองในการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องที่มาของเงินสนับสนุน และช่องทางการโอนเงินหรือให้เงินสนับสนุนนั้นต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลชัดเจน และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการที่สอดคล้องกับความเป็นรัฐสภาดิจิทัลในยุคปัจจุบัน คือการให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซด์ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย
     ต่อมาเวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายเรื่อง “Sharing innovation between parliaments” ซึ่งที่ประชุมอภิปรายไปในทิศทางเดียวกันว่ารัฐสภาดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบัน รัฐสภาจึงควรพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้องไม่ลืมที่จะส่งเสริมในเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภาผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ
    จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมโดดเด่นของรัฐสภา (Parliamentary showcase) ซึ่งในวาระนี้เป็นการนำเสนอโปรมแกรม XML – Xcential เนื่องจากทุกวันนี้โลกของเรามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่เห็นได้ชัดคือเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือการส่งจดหมายอิเล็คโทรนิกส์ที่เรียกว่า E-mail ซึ่งกำลังเป็นมาตรฐานของการติดต่อสื่อสารสำหรับอนาคต ทำให้ต้องมีการคิดเพื่อพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น การเขียนเว็บไซต์ในปัจจุบันโดยปกติแล้วสิ่งที่จะใช้สร้างเว็บได้คือภาษา HTML ที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น แต่ว่าวันนี้โลกได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้สำหรับการเขียนเว็บ นั่นคือ XML ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายผลิตภัณฑ์ให้การสนับสนุน Extensive Markup Language (XML) เป็นภาษาที่ให้ความชัดเจนในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยแอพพลิเคชันบนเว็บและใช้ฟอร์มที่ยืดหยุ่นได้ตามมาตรฐาน HTML หรือ Hyper Text Markup Language ได้เปิดโลกแห่งการแสดงข้อมูลต่างๆ มานำเสนอ ส่วน XML จะทำให้การทำงานกับข้อมูลโดยตรงที่เสริมกับการทำงานของ HTML สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของ XML นั้นจะเป็นความสะดวกในการจัดการด้านระบบการติดต่อกับผู้ใช้จากโครงสร้างของข้อมูล สามารถนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาแสดงผลและประมวลผลร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า รายการสั่งซื้อ ผลการวิจัย รายการรับชำระเงินข้อมูลเวชระเบียน รายการสินค้าหรือข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ก็สามารถแปลงให้เป็น XML ได้ และในส่วนของข้อมูลสามารถปรับให้เป็น HTML ได้ สำหรับประโยชน์ในการใช้งานนั้นสามารถนำมาใช้สำหรับการเข้าถึงระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้กับระบบเครือข่ายในองค์กร หรืออินเตอร์เนตเพื่อดูข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลที่ให้การแสดงผลทางหน้าจอที่รวดเร็วและง่ายในการจัดการ
     สำหรับวาระสุดท้ายของการประชุม เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเรื่อง “UN Secretary-General’s High-level Panel on Digital Cooperation” ไฮไลท์ของการประชุม และร่วมพิธีปิดการประชุม โดยมี นายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการสหภาพรัฐสภา เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม

S__14352389 S__14352390 S__14352392 S__14352393 S__14352395 S__14352396

|  44 views

Leave a Comment

*

scroll to top