วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

ธันวาคม 7, 2018 3:46 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดย ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์  นันทจิต ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีความเค็มและความมัน เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา

ผู้แทนกรมสรรพสามิตได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษีจากอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีมาตรการจัดเก็บภาษีความหวาน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับการดำเนินการจัดเก็บภาษีความเค็ม จะเน้นจัดเก็บภาษีในสินค้าฟุ่มเฟือย  เช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ เป็นหลัก
ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด โดยมีการเชิญผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชนมาให้ข้อมูลและหารือร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อจะนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีในลำดับต่อไป 

1250540250565250570

 

 

 

 

 

 

|  38 views

Leave a Comment

*

scroll to top