วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน สนช. รับหนังสือจากสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี เพื่อขอให้ทบทวนอนุสัญญาฯ การทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐

รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน สนช. รับหนังสือจากสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี เพื่อขอให้ทบทวนอนุสัญญาฯ การทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐

ธันวาคม 7, 2018 4:01 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี นำโดย นายภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคม ยื่นหนังสือต่อ นางสาวสุภางจิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อคัดค้านและขอให้ทบทวนมติในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอให้มีการนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงและสาเหตุที่ประเทศสมาชิก ILO ส่วนใหญ่ไม่ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯ มาประกอบการพิจารณาศึกษาใหม่อีกครั้ง ซึ่งการรับสัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับดังกล่าวอย่างเร่งรีบจะส่งผลกระทบต่อชาวประมงและภาคอุตสาหกรรมประมงอย่างมากทั้งประเทศ

DSC_9907 DSC_9910

 

|  55 views

Leave a Comment

*

scroll to top