วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การคมนาคม ประชุมหารือกับหน่วยงานราชการ จ.ระยอง เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเมืองระยอง

กมธ. การคมนาคม ประชุมหารือกับหน่วยงานราชการ จ.ระยอง เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเมืองระยอง

ธันวาคม 7, 2018 4:16 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ แขวงทางหลวงระยอง จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธาน คณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้แทนของจังหวัดระยอง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาและผังเมือง เทศบาลเมืองระยอง และหอการค้าจังหวัดระยองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความคืบหน้าโครงการพัฒนาถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
เฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ ๒ โครงการปรับปรุงทางเลี่ยงเมืองระยอง และการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมนุมเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่น โดยมี นายธีระวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายสุรพล มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) ให้การต้อนรับ

จากนั้น เวลา ๑๔.๕๐ นาฬิกา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ICD ลาดกระบัง) ร่วมกับผู้บริหารสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ICD ลาดกระบัง) ผู้แทนกรมทางหลวง และผู้แทนตำรวจรถไฟ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ICD ลาดกระบัง) โดยมี นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล
รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

S__31678909S__31678912S__31678914 S__31678916 S__31678917

|  29 views

Leave a Comment

*

scroll to top