วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ กิจการเด็กและเยาวชน (ใน กมธ. การสังคมฯ) ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนปัญญาประทีป จ.นครราชสีมา

อนุฯ กิจการเด็กและเยาวชน (ใน กมธ. การสังคมฯ) ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนปัญญาประทีป จ.นครราชสีมา

ธันวาคม 7, 2018 4:58 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  ณ โรงเรียนปัญญาประทีป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานคณะกรรมาธิการ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ กรรมาธิการ ในฐานะ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยของสถาบันการศึกษา และเยี่ยมชม โดยมี ดร. วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครู อาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับ

S__31924299S__31924300S__31924302S__31924303

|  27 views

Leave a Comment

*

scroll to top