วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.เกษตร มีมติเลือก “ดนัย” นั่งประธานแทน “ยอดยุทธ”

กมธ.เกษตร มีมติเลือก “ดนัย” นั่งประธานแทน “ยอดยุทธ”

พฤศจิกายน 14, 2014 2:58 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

 

danai

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อนั่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช. พร้อมเลือกพลเอก ดนัย มีชูเวท นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแทน ส่วนประชุม ร่าง พ.ร.บ. การประมงฯ สนช. ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และครอบคลุมประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายเกี่ยวกับการขอสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. การประมงฯ โดยเชิญประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนชายฝั่งร่วมประชุม

ด้านผู้เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นและข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. การประมงฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ทำการประมงที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และการกำหนดค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงตามประเภทเครื่องมือทำการประมงตามอัตรา ค่าอากรท้ายร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่อาจส่งผลต่อการทำการประมงพื้นบ้านของชาวประมงได้

ในด้านคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าข้อกังวลของผู้ร่วมประชุมมีประเด็นและรายละเอียดที่ต้องพิจารณาในขั้นเรียงตามลำดับมาตราของ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การประมงฯ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งขึ้น ดังนั้น เห็นควรเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อให้ กมธ.วิสามัญฯ นำไปประกอบการพิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ ต่อไป

จากนั้น พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ได้แสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ได้รับเลือกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติเลือก พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้แทน กมธ. เกษตรฯ ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลือก พลเอก ดนัย มีชูเวท เป็นประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ แทน

อนึ่ง คณะกรรมาธิการฯ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

|  2,356 views

 

Leave a Comment

*

scroll to top