วิป สนช. แถลงข่าวที่ประชุม สนช. เตรียมพิจารณากระบวนการถอดถอนอดีต ๒ ส.ส.

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์  และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. ในสัปดาห์นี้ว่า จะมีการพิจารณากระบวนการถอดถอนนายนริศร ทองธิราช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่ง (กรณีใช้บัตรลงคะแนน อิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนบุคคลอื่น) และพิจารณากระบวนการถอดถอนนายอุดมเดช รัตนเสถียร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่ง (กรณีสลับสับเปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ที่เสนอต่อประธานรัฐสภา) โดยเป็นการรับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหา  และวันในศุกร์จะมีการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน รวมถึงมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เมื่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นถึงจะส่งมาให้สภานิติบัญญัติ ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ด้วยเวลาที่จำกัดจึงต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะมีการจัดสัมมนาเพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

1478062088685

1478062090816

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed