กมธ.เกษตร มีมติเลือก “ดนัย” นั่งประธานแทน “ยอดยุทธ”

danai

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อนั่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช. พร้อมเลือกพลเอก ดนัย มีชูเวท นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแทน ส่วนประชุม ร่าง พ.ร.บ. การประมงฯ สนช. ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และครอบคลุมประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายเกี่ยวกับการขอสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. การประมงฯ โดยเชิญประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนชายฝั่งร่วมประชุม

ด้านผู้เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นและข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. การประมงฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ทำการประมงที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และการกำหนดค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงตามประเภทเครื่องมือทำการประมงตามอัตรา ค่าอากรท้ายร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่อาจส่งผลต่อการทำการประมงพื้นบ้านของชาวประมงได้

ในด้านคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าข้อกังวลของผู้ร่วมประชุมมีประเด็นและรายละเอียดที่ต้องพิจารณาในขั้นเรียงตามลำดับมาตราของ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การประมงฯ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งขึ้น ดังนั้น เห็นควรเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อให้ กมธ.วิสามัญฯ นำไปประกอบการพิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ ต่อไป

จากนั้น พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ได้แสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ได้รับเลือกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติเลือก พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้แทน กมธ. เกษตรฯ ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลือก พลเอก ดนัย มีชูเวท เป็นประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ แทน

อนึ่ง คณะกรรมาธิการฯ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed