• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►การบริหารราชการแผ่นดิน

กมธ.การปกครองท้องถิ่น​ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.15 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น​ วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช​ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณขององค์การ​บริหาร​ส่วนจังหวัด​นครราชสีมา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโฮมฮัก 3 ชั้น 2 โรงแรมไอซาน่า โฮเทล โคราช โดยมี นายกรกต ธำรงศ์วงค์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปในประเด็นดังกล่าวโดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินโครงการสำคัญระหว่างเดือนมกราคม -​ มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การส่งเสริมระบบการสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา การบำรุงรักษาพื้นผิวถนน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ เป็นต้น
2. ​ปัญหาอุปสรรค​การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง​ที่ผ่านมา​พบปัญหาสำคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านการงบประมาณ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากติดขัดด้วยข้อกฎหมาย กระบวนการเลือกตั้งมีหลายขั้นตอน แต่มีระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างน้อย เป็นต้น
 
ในโอกาสนี้​ พลเอก​ เลิศรัตน์​ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ​ ได้มอบหน้ากากอนามัย​ จำนวน​ 2,000​ ชิ้น​ ให้แก่ นายกรกต ธำรงศ์วงค์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน สำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ต่อไป
 
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา​ท้องถิ่น​ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมทั้งกราบสักการะท้าวสุรนารีเพื่อความเป็นสิริมงคล