• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►การบริหารราชการแผ่นดิน

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา พบปะประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าคลองตง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.ตรัง

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 15.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าคลองตง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดตรัง โดยมี นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอปะเหลียน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวมานิจากบ้านควนไม้ดำ ให้การต้อนรับ กลุ่มชาติพันธุ์มานิในจังหวัดตรังแบ่งเป็น 3 กลุ่ม อาศัยอยู่ในอำเภอปะเหลียน จำนวนทั้งสิ้น 115 คน มีรูปแบบในการดำเนินชีวิตในลักษณะตั้งถิ่นฐานถาวร และได้รับบัตรประจำตัวประชาชนตลอดจนสวัสดิการจากภาครัฐครบทุกด้านแล้ว แต่ยังประสบปัญหาเรื่องการจัดสรรพื้นที่ดินทำกิน
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป