• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►ข่าวสำนักงาน

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม"วุฒิสภา" เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้ นางปัณณิตา​ สท้านไตรภพ​ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม"วุฒิสภา" เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช