• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►ข่าวสำนักงาน

ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการ วางพานพุ่มดอกไม้ในโอกาสวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม "สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา" เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"