• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►สิ่งพิมพ์

วารสาร "สาร สนช." ฉบับเดือนมกราคม 2564

ติดตามบทความ สาระดี ๆ เกี่ยวกับภารกิจ กิจกรรม การดำเนินงานและผลงานต่าง ๆ ของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ที่วารสาร "สารวุฒิสภา" ฉบับเดือนมกราคม 2564 หรือดาวน์โหลดได้ที่
 
https://1th.me/jhps4