• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

โครงการจิตอาสาฯ

คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรม “จิตอาสา วุฒิสภา”

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ บริเวณทางเท้าหน้าอาคารสุขประพฤติและทางเท้าบริเวณใกล้เคียง คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “จิตอาสา วุฒิสภา” โดยร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้และเศษขยะบริเวณทางเท้าหน้าอาคารสุขประพฤติและทางเท้าบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและร่มรื่น ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้น และจะมีการดำเนินการต่อเนื่องต่อไป