• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

โครงการจิตอาสาฯ

คกก.ดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดีฯ ครั้งที่ 5 แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.45 นาฬิกา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 5  โดยแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย เพราะสามารถนำมาซักทำความสะอาด แล้วหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่อีกได้ โดยประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่แม่บ้าน คนสวน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่างอาคาร พนักงานบริการ พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
    จากนั้น เวลา 10.30 นาฬิกา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
    สำหรับ “หน้ากากอนามัยซักได้ จากใจวุฒิสภา” นี้ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกวุฒิสภาที่ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงถึงความห่วงใยในสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดจากการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอีกด้วย