• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

โครงการจิตอาสาฯ

คกก. โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ร่วมถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 5 โดยร่วมกันถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จำนวน 200 ชิ้น เนื่องจากวัดเป็นสถานที่หนึ่งที่มีประชาชนเข้าไปทำบุญจำนวนมาก ที่อาจจะติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้ ดังนั้น ทางสมาชิกวุฒิสภาจึงมีความเป็นห่วงพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยใส่ จึงนำหน้ากากอนามัยมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องพบกับประชาชนเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้
จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา คณะได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน บริเวณซอยสาเก คลองหลอด และส่วนคลองคูเมืองเดิม จำนวน 500 ชิ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้ง ยังช่วยลดภาระในการจัดซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพราะสามารถนำมาซักทำความสะอาด แล้วหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่อีกได้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจรับหน้ากากอนามัยจำนวนมาก