• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►โครงการผู้นำนักประชาธิปไตยฯ

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ณ จังหวัดเชียงราบย

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตย” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ