• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►โครงการผู้นำนักประชาธิปไตยฯ

สมาชิกวุฒิสภา บรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ หัวข้อ “ผู้นำนักประชาธิปไตยกับวิถีปกติใหม่ (New Normal)”

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" หัวข้อ “ผู้นำนักประชาธิปไตยกับวิถีปกติใหม่ (New Normal)” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ