• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►ข่าววุฒิสภา

►การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย

►การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

►โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

►ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

►การให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

►โครงการจิตอาสาฯ

►โครงการผู้นำนักประชาธิปไตยฯ

►โครงการสภาจำลองสัญจร

►โครงการแข่งขันโต้วาที

►สิ่งพิมพ์ (วารสาร แผ่นพับ E-book ฯลฯ)

งานกฐินพระราชทานปี 64

งานกฐินพระราชทานปี 64

เรียนรู้เรื่อง วุฒิสภา

เรียนรู้เรื่อง วุฒิสภา

►ข่าวประชาสัมพันธ์ 


 

►โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน

► โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
►วารสาร "สารวุฒิสภา"
 

►โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ /โครงการลูกเสือ


 
► กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564


 

►หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

►เรียนรู้เรื่อง "วุฒิสภา" 

►พระราชบัญญัติ/ สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2562