• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►ข่าววุฒิสภา

รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพฯ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพฯ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และนางเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กล่าวต้อนรับ และมีนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในพิธี
สำหรับการแข่งขันโต้วาทีฯ ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมแข่งขัน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ทั้งนี้ มีผลการแข่งขัน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2
3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง