• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►ข่าววุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รอบคัดเลือก ครั้งที่ 3 โดยมี นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก กล่าวต้อนรับ


สำหรับการแข่งขันโต้วาทีฯ ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมแข่งขัน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ทั้งนี้ มีผลการแข่งขัน ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนวัดราชาธิวาส