• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►ข่าววุฒิสภา

วุฒิสภาและ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กลุ่มภาคกลาง)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กลุ่มภาคกลาง) โดยมี นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน
 
การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกของโรงเรียนในกลุ่มภาคกลาง มีผลการแข่งขัน ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
2.รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
3.รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ