• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►ข่าววุฒิสภา

สว. นำสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมจำหน่ายในงาน "Local to Global :Vision of Isan 6 จังหวัดที่มีศักยภาพ"

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด นำสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ผ้าไหมสาเกต ผ้าไหมบาติก ข้าวหอมมะลิ GI ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ แลนด์มาร์คหอโหวด และคุณหมอโรบอท นำเสนอต่อคณะะทูตและผู้เข้าร่วมเสวนาในงาน Local to Global :Vision of Isan 6 จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหารและหนองคาย เพื่อนำเสนอต่อคณะทูตและผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "อีสานก้าวหน้า ทูตพาไปสากล" "อีสานครบเครื่อง มุ่งหน้าสู่สากล" "และ "อีสานทีเด็ด เจาะตลาดสากล" ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการภายในบู๊ธของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจำนวนมาก